Správy ZŠ

Šaliansky Mať ko

Dňa 19.12.2016 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského.  História tejto celoslovenskej súťaže sa datuje od roku  1991 a je podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Po Hviezdoslavovom Kubíne je druhou najväčšou recitačnou súťažou na Slovensku.

Žiaci našej školy sa do súťaže zapojili v II. a III. kategórii.


Fotoalbum
 

VÝSLEDKY

II. kategória

1. miesto – neudelené

2. miesto – Šimon Bartoš, 5. roč.

3. miesto – Timea Timková, 5. roč.

III. kategória

1. miesto – Tatiana Feková, 7. roč.

2. miesto – Veronika Pejková, 6. roč.

3. miesto – Kamila Groholová, 7. roč.

 

Všetkým súťažiacim za ich krásne výkony ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme!!!