Správy ZŠ

Vianoce sú aj o štedrosti a pomoci

Mnohí z nás považujú prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny za samozrejmosť. Sú však deti, ktoré to šťastie nemajú a najkrajšie sviatky v roku prežívajú v detskom domove. Pedagógovia a žiaci našej školy, spolu s ich rodičmi, sa rozhodli, že práve takýmto deťom pomôžu a potešia vianočným balíčkom. Tie žiaci dňa 7.12.2016 osobne odovzdali deťom  z Detského domova na Požiarnickej  ulici v Prešove. V balíčkoch sa nachádzali vianočné pozdravy a anjeli,  vytvorené v Školskom klube detí,  a samozrejme, nechýbali ani hračky, spoločenské hry, knihy, písacie pomôcky, sladkosti  či oblečenie, ktoré darovali žiaci za podpory svojich rodičov.

Fotoalbum
 

Radosť detí z detského domova  bola veľká a my Vám za pomoc, milí žiaci a rodičia, ďakujeme a prajeme požehnané a milostiplné vianočné sviatky.