Správy ZŠ

Šarkaniáda

Ako každý rok na jeseň aj tento našu oblohu ovládli pestrofarebné šarkany. S nimi sa spája aj súťaž Šarkaniáda, ktorá prebiehala aj na našej škole. Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov a skutočne, nebolo ľahké vybrať len prvých troch najkrajších. Po dlhom uvažovaní sa komisia napokon rozhodla a vecnými darmi ocenila výtvory týchto žiakov:
               1. miesto Veronika Šibová (4. ročník) ,
               2. miesto Andrej Jančuš (4. ročník) ,
               3. miesto Veronika Gerbocová (3. ročník).   
Sladkou odmenou  sme obdarovali aj ostatných súťažiacich. Všetkým  blahoželáme a o rok sa tešíme zas.
Fotoalbum