Správy ZŠ

„...a Slovo bolo u Boha”

V recitačnej súťaži  „...a Slovo bolo u Boha” , ktorá sa konala 30.11.2016 súťažili žiaci v troch kategóriach.  Výsledky súťaže:

          
1. kategória  - poézia:   1. miesto - Tatiana Lešková

                                      2. miesto - Benedikt Ružička

                                      3. miesto - Terézia Ružičková

                     - próza:   2. miesto - Veronika Šibová

                                     3. miesto - Adela Cocuľová
Fotoalbum

                  

           2. kategória - poézia:   2. miesto - Alica Cocuľová

                              3. miesto - Timea Timková

                              3. miesto - Šimon Bartoš

 

            - próza:    1. miesto - Anastasia Pasok

                             2. miesto - Daniel Dzurovčin

                             3. miesto - Monika Kordiaková

 

 3. kategória - poézia:    3. miesto - Nina Kustrová

                      3. miesto - Stela Pavlíková