Správy ZŠ

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 25.11.2016 sa osem usilovných žiakov šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnilo školského kola anglickej olympiády. Každý z nich  potreboval zvládnuť písomnú časť vo forme testu a ústnu časť v rámci ktorej nám predviedol svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. V kategórii A1 sa na prvom mieste umiestnil Branislav Diro a v kategórii C1 Anastasia Pasok. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.

Fotoalbum