Správy ZŠ

Olympiáda prvákov


Tohtoročnou olympiádou v Riu si motivovaní prváci na vlastnej koži vyskúšali slávnostnú športovú atmosféru. Dňa 14.11.2016 sa žiaci počas hodiny Telesnej výchovy zúčastnili OH. Slávnostne priniesli olympijský oheň, ktorým odštartovali OH. V rôznych disciplínach si vyskúšali svoje sily a schopnosti. Na záver bol každý odmenený medailou. Zaspievaním slovenskej hymny sa prvácke OH ukončili.

Fotoalbum