Správy ZŠ

Obvodné kolo vo vybíjanej mladších žiakov a žiačok


8.11.2016 sa zúčastnili žiaci 4. ročníka (Guzaničová, Havrilko, Novák, Jančuš, Jurčišin, Lorko, Milovčíková, Pasko, Petríková, Roháľ, Šarišská, Vozňaková) obvodného kola vo vybíjanej, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Československej armády 2. V skupine sme bojovali proti ZŠ Važeckej, ZŠ Lesnickej, ZŠ Matica slovenská. V skupine sme skončili na 3. mieste a do finále sme nepostúpili. Žiaci si vyskúšali svoje schopnosti a získali cenné skúsenosti z konfrontácie z inými školami.

Fotoalbum