Správy ZŠ

Deň školských knižníc


Naša škola sa počas Dňa školských knižníc (24.10.2016)  zapojila do aktivity „Spoločné čítanie rozprávky“, ktorá sa uskutočnila v každej triede. V tento deň mnoho žiakov, so súhlasom svojich rodičov, prispelo k zveľadeniu knižničného fondu našej školy darovaním kníh, pre ktoré bola ich domáca knihovníčka tesná. Ďakujeme.

Fotoalbum