Správy ZŠ

Beseda AGRO-MILK

29. septembra našu školu navštívil vedúci pracovník mliekarne AGRO-MILK Sabinov. Priblížil nám jej históriu, aj to, že táto továreň denne spracúva 80 tisíc litrov mlieka. Žiakov oboznámil o rôznych mliečnych výrobkoch a o hygienických predpisoch pri ich výrobe. Po úvodných slovách si žiaci pozreli prezentáciu o spracovaní mlieka, o výrobe jogurtov a masla. Dozvedeli sa, ako sa jednotlivé výrobky balia a potom rozvážajú autami do obchodov.  Oboznámili sa aj s pracovným odevom zamestnancov, a aj o čapiciach, ktoré musia mať na hlave.  Tento odev si vyskúšali aj naše dve pani učiteľky. Žiaci neostali naprázdno - odmenou boli tri prepravky rôznych druhov jogurtov.
Fotoalbum