Správy ZŠ

Sviatok školy

Dňa 4. novembra žiaci cirkevnej základnej školy a študenti gymnázia bl. P. P. Gojdiča  v Prešove slávili sviatok školy v Chráme Povýšenia sv. kríža  v Prešove – Sekčove. Tento rok bol výnimočný tým, že si škola pripomínala 15. výročie beatifikácie jej patróna. Svojou prítomnosťou všetkých zúčastnených potešil vladyka J. Babjak SJ, arcibiskup a metropolita  ako aj pomocný biskup M. Lach SJ, ktorí za účasti viacerých kňazov slávili Božskú liturgiu.

Fotoalbum