Správy ZŠ

Deň jazykov

      Od roku 2001 si 26. septembra  naša krajina každoročne pripomína Európsky deň jazykov, ktorý  je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi.
       Aj druhostupniari našej školy si tento výnimočný deň pripomenuli  - piatok, 30.9.2016.  Spolu so svojimi učiteľmi si pripravili  „zážitkové vyučovanie“. Sústredili   sa na prezentáciu troch krajín, ktorých jazyk si osvojujú na našej škole. Išlo o Anglicko, Španielsko a Nemecko.   Súčasťou  spoločne stráveného dopoludnia bol aj kvíz zameraný na zaujímavé informácie o európskych jazykoch prezentované v úvode stretnutia. 

Fotoalbum

     Najväčším prekvapením bola návšteva študenta doktorandského štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove Aruna Kumara  z Indie.   Prostredníctvom pútavej prezentácie nám priblížil veľa zaujímavosti o jeho rodnej krajine  - Indii.

      Cieľom organizátorov tohto dňa – pedagógom slovenského a jazyka a cudzích jazykov  na našej škole – bolo zvýšiť u žiakov povedomie o veľkej rozmanitosti európskych aj svetových jazykov, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť,  ale predovšetkým podporiť žiakov k tomu, aby sa učili cudzie jazyky.
 
 Jana Tirpáková