Správy ZŠ

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

5. septembra sa otvorili brány všetkých základných škôl na Slovensku. Aj žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa po prázdninách opäť vrátili do školských lavíc. Školský rok zahájili svätou liturgiou v chráme Povýšenia sv. Kríža. Kancelár Arcibiskupského úradu o. Peter Lach v homílii povzbudil nielen žiakov, ale aj pedagógov a rodičov. Všetkým zaželal coraggio – odvahu! Odvahu nebáť sa vykročiť do nastávajúceho školského roka s Božou pomocou a pod ochranou Presvätej Bohorodičky. Asi najviac zo všetkých sa tešili malí prváčikovia. Netrpezlivo čakali na svoje nové pani učiteľky a na chvíľu, kedy budú slávnostne „pasovaní“ za žiakov CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča. Po tejto slávnostnej chvíli s radosťou v srdci úsmevom na perách sa rozbehli k svojim rodičom a nevedeli sa už dočkať, kedy si naozaj zasadnú do školských lavíc.
Fotoalbum