Správy ZŠ

Čo vieš o hviezdach?


Dňa 7.6.2016 sa Dávid Božik, žiak 6.ročníka zúčastnil celoslovenského kola súťaže Čo vieš o hviezdach?, konanej v priestoroch ŠD UKF v Nitre, na ktorej úspešne reprezentoval našu školu. Želáme mu veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

Fotoalbum