Správy ZŠ

Duchovná obnova


Žiaci 5. a 6. ročníka sa v dňoch 24. – 25. 5. 2016 zúčastnili duchovnej obnovy. Exercitátorom bol o Rastislav Baka, farár farnosti Prešov – Sekčov a duchovný správca školy. Duchovná obnova prebiehala v Chráme Povýšenia Svätého Kríža na Sekčove a v jeho pastoračnej miestnosti. Obidva dni sa začali mariánskou modlitbou – molebenom a akatistom.... 
 
Fotoalbum

Prvá prednáška bola zameraná na milosrdenstvo. Otec Rasťo rozprával  o mnohých osobnostiach duchovného života a o ich milosrdnom postoji.  Povzbudzoval žiakov k tomu, aby sa vo svojich životoch učili byť milosrdní a zároveň „márnotratní“ v rozdávaní lásky.  V druhej prednáške sa otec Rasťo zameral na sedem hlavných hriechov a na „toho“, ktorý nás navádza k tomu, aby sme konali zlo.  Nasmeroval žiakov k tomu, aby si hľadali správnych „vodcov“ vo svojich životoch, aby nezabúdali na ozajstné piliere, o ktoré sa majú opierať. Kresťanstvo ako životný štýl bola téma ďalšej prednášky, ktorú žiakom priblížil o. Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu na Sigorde. Spolu sa zamýšľali nad tým, kto je ozajstný kresťan, ako sa správa, aké signály vysiela a hlavne ako žije.

Po prednáškach niektorí žiaci využili možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia. Obidva dni boli ukončené sv. liturgiou.  Žiakom bol nadelený  aj čas  na oddych a relax, mnohí si aj zašportovali.  V pastoračnej miestnosti si zahrali kalčeto, pingpong, futbal alebo si zabrnkali na gitare, či zahrali na klavíri.

Boli to chvíle naplnené pokojom, pohodou, Božím slovom a duchovnými radami.