Správy ZŠ

Botanická záhrada

Dňa 20. mája 2016 žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili priestory Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. V botanickej záhrade mali možnosť spoznávať tropickú a subtropickú flóru a vidieť 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Mnohé z motýľov videli aj vo forme kukiel v špeciálnych liahňach. Na náučnom včelárskom chodníku sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o živote včiel a histórii včelárstva. Cestou domov sa zastavili v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, kde sa spolu pomodlili desiatok svätého ruženca.
Fotoalbum