Správy ZŠ

Ikona bl. sestry Jozafáty

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II. za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia. V roku 2013 ikonu posvätil vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk pri príležitosti osláv 1025. výročia pokrstenia Kyjevskej Rusi. Ikona už putovala po krajinách ako Argentína, Brazília, USA, Kanada či Poľsko. V súčasnosti je na Slovensku a v budúcnosti navštívi ešte Srbsko, Taliansko a jej púť sa zakončí v materskej provincii na Ukrajine v auguste 2017 na oslavách výročia.
Fotoalbum

Na sviatok Nanebovstúpenie Pána  po svätej liturgii si ikonu s ostatkami mohli uctiť a o príhovor blahoslavenej prosiť učitelia a deti z CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Nech sa náš milosrdný Pán cez svoju služobnicu, blahoslavenú Jozafátu, dotkne sŕdc veriacich a na jej príhovor obdarí ich hojnými milosťami.


Blažená matka Jozafáta, pros Boha za nás.