Správy ZŠ

Benefičný koncert „O umení umením”

Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa zapojili do umeleckého programu na benefičnom koncerte. Uskutočnil sa 12.5.2016  v prešovskom  Kine Scala pod názvom  „O umení umením”. Koncert sa každoročne usporadúva pre  iného žiaka/žiačku, ktorý to potrebuje. Tento rok  bol  venovaný Samkovi Maňkošovi, žiakovi Spojenej školy na Ulici Matice slovenskej v Prešove....
Fotoalbum

Usporiadateľom je základná škola na ulici Šrobárovej v Prešove, účastníkmi sú žiaci niektorých prešovských základných škôl  a základných umeleckých škôl.  Záštitu nad koncertom tento rok prevzali primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová a rektor Prešovskej univerzity prof. PhDr. Peter Kónya,  PhD.  Čestným hosťom bola Akadémia tanca – NELA.

Autor textu: PhDr. Jana Tirpáková, PhD.

Autor foto:  Mgr. Júlia Šarišská, Miro Klimek