Správy ZŠ

Výchovný koncert

20.5.2016 našu školu navštívili veľmi milí hudobníci – učitelia Zuzana Oráčová a Andy Belej. Žiakom 1. a 2. ročníka kreatívnou, hravou a  pútavou formou predstavili dva hudobné nástroje – elektrický klavírhusle. Žiakov „vtiahli“ do tajov hudby, zahrali sa na ozvenu, zaspievali si, naučili sa nové pojmy a hlavne – spoločne prežili krásny čas obklopený harmóniou tónov.
Fotoalbum