Správy ZŠ

Biologická olympiáda

Úspech žiakov Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove na biologickej olympiáde

Dňa 10.5.2016 sa Branislav DiroDávid Božik – žiaci 6.A triedy zúčastnili krajského kola biologickej olympiády v kategórii D. Súťaž pozostávala z dvoch častí – praktickej a teoretickej. Zúčastnení žiaci boli veľmi vyrovnaní súperi, o čom hovorí výsledková listina...

Medzi prvým miestom   /49,5 bodov/ a posledným /36,5 bodov/ bol rozdiel  len 7 bodov. Všetci boli úspešnými riešiteľmi, nakoľko dosiahli viac ako 50 % - nú úspeľnosť. Zo 17 súťažiacich obsadil Branislav Diro 4. miesto. Od prvého miesta ho delil len jeden bod. Dávid Božik dosiahol 38 bodov a je tiež úspešným riešiteľom olympiády. Ďakujeme obom žiakom za reprezentáciu školy.

 

Autor správy: RNDr. Eva Bodnárová