Správy ZŠ

Recitačná súťaž „...a slovo bolo u Boha.“

Dňa 12. 11. 2019 sa na našej škole konala súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy „ ...a slovo bolo u Boha.“ Súťaže sa zúčastnilo  24 žiakov, ktorí preukázali svoju odvahu i talent v tejto oblasti. Žiaci sa predstavili v 3. kategóriách. Hosťom súťaže bol farár farnosti Prešov – Sekčov o. Jozef Novický, ktorý súťažiacich povzbudil k rozvíjaniu svojich darov a spolu s riaditeľkou školy odovzdali diplomy umiestneným žiakom. Víťazi postupujú do krajského kola.

1. kat. poézia

1. Lucia Anderková 2.A

2. Stela Harčárová 1.B

3. Stanislav Petra 1. B

1. kat. próza

3. Ella Krenická  1.A

2. kat. poézia

2. Nela Harčárová 4.B

3. Sofia Anna Lakatová 3.A

2. kat. próza

1. Anita Feková 3.A

2. Sofia Korupecká 3. A

3. Stanislava Urdová 4.A

3. kat. poézia

2. Daniel Stavač 6.A

3. Ema Ragulská 6.A

3. kat. próza

2. Ester Fudalyová 5.A, Anna Tirpáková 6. A