Správy ZŠ

Sviatok školy CZŠ s MŠ a Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Žiaci a študenti  Cirkevnej základnej školy s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Gymnázia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča  v Prešove si  4 . novembra 2019  pripomenuli výročie beatifikácie svojho patróna,  ktorého meno  hrdo  vo svojom názve  nesú   obidve  školy.  Archijerejskú svätú  liturgiu  v Chráme Povýšenia svätého kríža  v Prešove – Sekčove  slávil otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý v homílii všetkých prítomných povzbudzoval k láske -  v duchu hesla blahoslaveného  P. P. Gojdiča: „Boh je láska,  milujme ho!“  Pred svätou liturgiou si žiaci základnej školy pripravili krátky program, v ktorom zazneli aj svedectvá príbuzných  žiakov školy,  ktorí sa s ním osobne stretli. Mladší žiaci si  pre svojho patróna  pripravili krátke modlitbičky a duchovné darčeky. Liturgiu svojím spevom  obohatil školský zbor. Chrámový priestor bol skrášlený aj výtvarnými prácami žiakov základnej školy.

Fotoalbum