Správy ZŠ

Medzinárodný deň školských knižníc


Každý rok je štvrtý októbrový pondelok venovaný knihám, a to najmä knihám v školských knižniciach. V tomto školskom roku si ho aktívne pripomenuli aj žiaci našej školy aktivitou „Čitatelia čitateľom“. Žiaci navštevujúci školskú knižnicu čítali bájky ostatným žiakom a upevňovali pocit spolupatričnosti a súdržnosti. Zároveň rozvíjali vzťah žiakov ku knihám a zatraktívňovali čítanie kníh aj použitím mikrofónu.