Správy ZŠ

Milión detí sa modlí ruženec

Žiaci našej školy sa dňa 18. 10. 2019 o 9. 00 hod. zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, kedy sa modlili za mier a pokoj vo svete. Modlitbu viedol otec J. Novický, farár farnosti Prešov – Sekčov, ktorú spolu so žiakmi jednotlivých ročníkov prednášal do školského rozhlasu. V závere zaznela modlitba zasvätenia detí Panne Márii a všetkým bolo udelené požehnanie.


Fotoalbum