Správy ZŠ

"Póla radí deťom"


25. a 28. októbra 2019 navštívila našich prvákov príslušníčka policajného zboru SR s preventívnym programom "Póla radí deťom", kde sa žiaci rozprávali o bezpečnosti v cestnej premávke. Hlavnou postavou je predškoláčka Póla, ktorá formou príbehov primeraným spôsobom informuje o rizikách, s ktorými sa žiaci v bežnom živote môžu stretnúť.

Fotoalbum