Správy ZŠ

Deň jazykov na druhom stupni CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča

30. septembra  2019 sa na našej škole opäť rozprávalo rôznymi jazykmi, pretože žiaci si spolu so svojimi učiteľmi pripomínali Európsky deň jazykov.

Naši „druhostupniari“ počas 3 vyučovacích hodín pracovali v tímoch, spoznávali zákonitosti rôznych jazykov, ako aj históriu či kultúru rôznych národov. Piataci sa zamerali na svoj materinský – slovenský jazyk – v ktorom hľadali spojitosti spisovného jazyka s jeho rozličnými nárečovými variantmi. Na mušku si zobrali rôzne potraviny, ktoré boli zdrojom obživy pre našich predkov. Tie rozoberali z jazykového, historického, regionálneho či gastronomického hľadiska. Neskôr si aj zasúťažili v „minikvíze“. A samozrejme, aj degustovali – doma vypestované jabĺčka, mrkvu či vlastnoručne pripravené zemiakové lokše (na sladko aj na slano J) alebo tradičné džatky.
Fotoalbum

Šiestaci sa zúčastnili Dňa jazykov aktivitou, prostredníctvom ktorej spoznávali Britské ostrovy. Rozdelení do piatich skupiniek pripravili zaujímavé plagáty o každej z častí Spojeného kráľovstva. Dozvedeli sa, koho meno nesie Big Ben, taktiež o záhade lochnesskej príšery, akými jazykmi sa rozpráva vo Walese, spoznali typické írske potraviny či rodokmeň kráľovskej rodiny.

Skupina ruštinárov zo 7.A si pripravila chutné pohostenie, výstavku ruských suvenírov a kníh a triedu ozdobila vlajkou tejto krajiny. Žiaci počas akcie vyrábali plagáty základných informácií o Rusku a významných osobností ruskej spoločnosti. Na záver zahrali vtipnú scénku zo školského prostredia.

Žiaci 8 ročníka prezentovali zvyky, tradície, jedlo, kultúru konkrétnych krajín ako sú Rusko, Vatikán, Taliansko, Južná Kórea a Francúzsko. Niektorí nás naučili konkrétne frázy v jazyku danej krajiny. 

Tento deň bol veľmi kreatívny aj pre španielčinárov. Cez rôzne aktivity a hry naozaj spoznali, v čom spočíva duša Španielska. Pripravili kompletné španielske menu s gastronómiou a obohatili si svoje vedomosti z oblasti kultúry. Ich jazyková rozmanitosť harmonizovala s prostredím a zážitková forma učenia mala veľký úspech.