Správy ZŠ

Medzinárodná súťaž English star

Dňa 10.5.2019 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž English star, v rámci ktorej si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných základných škôl. Srdečne blahoželáme všetkým žiakom, ktorí sa umiestnili v súťaži na prvých miestach a získali zlaté medaily. Sú to naše jazykové hviezdy - English stars:  Anastasia Pasok, Daniel Dzurovčin, Ema Ragulská, Nina Vinjarová, Judit Saraková, Veronika Gromošová, Tadeáš Bunca, Michael Kolesár, Štefan Malik, Matej Hric, Šimon Bartoš a Veronika Pejková.

Fotoalbum