Správy ZŠ

Duchovná obnova

V dňoch 20. a 21. mája 2019 sa žiaci 5. až 9. ročníka  Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. Gojdiča v Prešove zúčastnili duchovnej obnovy, ktorá sa konala v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Viedol ju o. Jozef Popik. Súčasťou obnovy boli modlitby, prezentácie, prednášky a práce v skupinkách. Vyvrcholením každého dňa bola spoločné slávenie sv. liturgie. Otec Jozef po  krátkej prezentácii  v úvode  vyzval žiakov k zamýšľaniu sa nad rôznymi otázkami ( Kto si? Aký má zmysel tvoj život? Prečo ťa stvoril Boh? Prečo existuje utrpenie?...   ). Tie sa stali súčasťou prác v skupinkách s triednymi učiteľmi. V  zamýšľaní sa nad tým, aký by mal byť kresťan, akú by mal mať značku, podľa čoho ho spoznáme, spoločne  dospeli k odpovedi, že nie podľa mena sme kresťanmi, ale podľa lásky, akej nás učil Ježiš.

Fotoalbum