Správy ZŠ

Deň Európy 9. máj s Ozobotom - medzinárodný projekt eTwinning

So žiakmi 5.ročníka ako aj deťmi v ŠKD sme sa zapojili do medzinárodného projektu pri príležitosti Dňa Európy. Zistili sme, koľko krajín je v Európskej únii, akú má vlajku a hymnu, poskladali sme puzzle - drevené aj digitálne a naučili sa základy kódovacieho jazyka pre ovládanie robota Ozobota, ktorému sme pripravili cestu po Európe. Deti v ŠKD vlastnoručne vyrobili pohľadnice, ktoré sme odoslali deťom zo zapojených krajín - Veľkej Británie, Poľska, Bulharska, Rumunska, Turecka, Albánska, Talianska a Španielska. Deti si chceli vyskúšať aj písanie adries i balenie pohľadníc do obálok.Rovnako nám by mali čoskoro doraziť pohľadnice od detí z týchto krajín.

Fotoalbum