Správy ZŠ

Zážitkové čítanie v knižnici Slniečko

V dňoch 9. a 10. mája 2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili zážitkového čítania. Tentokrát bola v centre pozornosti kniha "Obyčajná tvár". Okrem úryvkov z knihy sa diskutovalo o témach, ktoré sú žiakom veľmi blízke. Rozmýšľali nad tým, čo si všímajú na ľuďoch ako prvé, uvažovali, či je pre nich vonkajší výzor dôležitý, nakoľko dokáže vypovedať aj o vnútri človeka. S maskou na tvári si mohli vyskúšať, či dokážu ostatným sprostredkovať rôzne emócie, ktoré dostali od pani lektorky na papierikoch. Predstavovali si situáciu, že prídu do novej školy a majú sa rozhodnúť, s ktorými žiakmi (charakteristiky im prečítala pani lektorka) by si sadli do lavice a či by zmenili svoje rozhodnutie po tom, čo sa o tých ľuďoch dozvedeli viac informácií. Napokon sa zamysleli nad sebou pri "srdiečkovej" aktivite, koľkokrát sa ocitli v živote v situácii, kedy možno aj nevedomky zranili city svojich spolužiakov či blízkych.
Fotoalbum