Správy ZŠ

Bajkom do školy

Dňa 2.mája 2019 sa pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja a Mgr. Slavomíra Gmitru z GK2 uskutočnila akcia Bajkom do školy. Do akcie sa zapojili viaceré prešovské školy, nechýbali ani študenti našej cirkevnej základnej školy, spolu so žiakmi gymnázia v doprovode Mgr. Mačičku. Cykloakcia začala na Hlavnej ulici pred mestským úradom, odkiaľ začala okružná jazda okolo Gymnázia Konštantínova, cez ulice Vajanského, Sabinovská, okolo futbalového štadióna Tatran Prešov, Bowlingu pri trati, cez Volgogradskú na ulicu Obrancov mieru. Okruh cyklisti uzavreli prejazdom cez Duchnovičovo námestie, pokračovali cez Okružnú a Jarkovú ulicu na námestie. O bezpečný prejazd mestom Prešov sa postarala Polícia SR. Veríme, že úspešný priebeh prvého ročníka tejto akcie umocní snahu organizátorov, aby sa táto akcia stala v rámci mesta tradíciou.