Správy ZŠ

Medzinárodná súťaž English star


Dňa 10.5. 2019 sa na našej škole uskutoční medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl - English star, ktorej sa zúčastní našich 17 žiakov II. stupňa. Súťaž umožní žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Úspešní žiaci budú odmenení vecnými cenami a zlatou medailou. Prajeme im veľa úspechov.