Správy ZŠ

„Biblia očami detí a mládeže“


V metropolitnom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ sa žiaci A. Feková (2.A) D. Dzurovčin (8.A) umiestnili vo svojich kategóriách na 2.mieste. Ich práce postúpili do celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme.

Fotoalbum