Správy ZŠ

Slávik Slovenska 2016

Utorok, 19.apríla 2016, sa v dopoludňajších hodinách na našej škole súťažilo v speve slovenských ľudových piesní.  Do školského kola sa prebojovalo spolu 17 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

Predsedom poroty bol pedagóg CZUŠ sv. Mikuláša, pán učiteľ Mgr. Michal Brandys....
Fotoalbum

 

I. kategórii sa žiaci umiestnili takto:

 

1. miesto      Sárka Drobná,     1. ročník,   pieseň Kedz ja na Toriše

2. miesto      Šimon Kordiak,    2. ročník,   pieseň Špivanki, špivanki

3. miesto      Daniel Stavač,      2. ročník,    pieseň  Jedna stara baba

 

II. kategórii sa žiaci umiestnili takto:

1. miesto      Veronika Pejková,       5. ročník,     pieseň Ej, počorňili hory

2. miesto      Eliška Štefaňáková,     4. ročník,     pieseň Mala ja frajira

3. miesto      Monika Kordiaková,    5. ročník,     pieseň   Pid visokou horou

 

Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom prvých miest, ktorí postúpili na okresné kolo, prajeme veľa úspechov!