Správy ZŠ

Hviezdoslavov Kubín I.

Dňa 27.02.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši najmladší recitátori sa nám predstavili v prednese poézie a prózy. Svojou bohatou účasťou ukázali veľkú lásku k literatúre a svojím prednesom potešili nejedno srdce.
Fotoalbum

Výsledky recitačnej súťaže 1. kategórie:

Poézia                                                  

1. Sára Gabriela Drobná, 4. A               

2. Ester Fudalyová, 4. A                       

3. Natália Juščak, 2. A 

Próza

1.  Anita Feková, 2. A

2. neudelené

3. Ján Harvilko, 3. B