Správy ZŠ

Púť vo Vysokej nad Uhom

Na hodinách náboženstva žiaci preberajú rôzne témy, hľadajú odpovede na neraz ťažké a zložité otázky. Na otázku „Kto je tvojím vzorom?“ prichádzajú rôzne odpovede , napr.  moji rodičia, krasokorčuliar, tanečník, herec... Keď sa táto otázka na jednej z hodín posunula do duchovnej sféry, ako prvá odpoveď prišla: Anka Kolesárová. Niektorí žiaci túto blahoslavenú ešte nepoznali a tak si spolu s p. katechétkou priblížili jej život. Na konci hodiny prišli deviataci s otázkou, či by sme spolu mohli navštíviť miesto, kde Anka žila – Vysoká na Uhom.  A tak sa začali prípravy na túto púť. Keď prišiel deň „D“ – 15. marec 2019 -  deviataci a ôsmaci spolu  sa s triednymi učiteľkami, pani katechétkou a  o. Michalom vybrali na púť do Vysokej na Uhom. Tam ich privítal o. Tomáš Tupta, s ktorým  navštívili cintorín, kde je pochovaná bl. Anka Kolesárová. Pomodlili sa 3 Zdravasy (za čisté, múdre a živé srdce). Program pokračoval v Domčeku, kde o. Tomáš priblížil život Anky a jej rodiny, ako aj obdobie, v ktorom žila. Potom sa žiakom prihovoril o. Pavol Hudák, správca Domčeka. Rozprával o čistých vzťahoch.

Fotoalbum

O dvanástej, na pravé poludnie,  kroky pútnikov viedli do kostola, kde svoju  púť ukončili sv. omšou. Počas nej sa 16 dievčat  rozhodlo pre čistý vzťah a prijalo od o. Pavla prsteň bl. Anky. Po sv. omši si mohol každý osobne uctiť relikvie bl. Anky Kolesárovej.

Ďakujeme Bohu i vedeniu školy, že sme spolu so žiakmi  mohli absolvovať túto púť a prežiť krásny čas v spoločenstve pri bl. Anke.