Správy ZŠ

Slávnostný zápis do 1. ročníka

 

Dňa 1. apríla sa na našej škole uskutočnil Slávnostný zápis do 1. ročníka. Malých predškolákov a ich rodičov v úvode privítala riaditeľka školy Mgr. Júlia Šarišská. Žiaci 1. stupňa sa im predstavili  milou scénkou, ktorú si pripravili spolu s pani vychovávateľkou Mgr. Martinou Vinjarovou. Svoju šikovnosť preukázali plnením rôznych úloh, ktoré zvládli na výbornú. Všetci sa už tešíme na opätovné stretnutie v septembri.

Fotoalbum