Správy ZŠ

Beseda s rehoľnými sestrami

Boh dokonale pozná situáciu dnešného človeka, a preto mu ponúka dar posolstva o Božom milosrdenstve, ktoré odovzdal prostredníctvom sestry Faustíny z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva.  Aby Cirkev mohla toto poslanie viditeľne realizovať, Svätý Otec František vyhlásil tento rok mimoriadne jubileum – Svätý rok milosrdenstva...
Fotoalbum

V kláštore v Nižnom Hrušove žijú spolusestry Sestry Faustíny, ktoré šíria úctu k Božiemu milosrdenstvu. Túto úlohu realizujú rozličným spôsobom. Dňa 14. 4. 2016 naša škola mala milosť privítať dve rehoľné sestry z tohto kláštora - sestru Janu Máriu a sestru Pavlu. Pripravili si besedu pre žiakov 1.-3. roč. a 4.-6. roč., v ktorej pútavo  priblížili život sestry Faustíny i jej posolstvo, spočívajúce v láske k blížnemu, konaní skutkov milosrdenstva a dôvere v Boha. Žiaci sa mohli zapojiť  aj do aktivít, ktoré im ponúkli rehoľné sestry. Mladší žiaci sa „ zahrali na maliarov“ a vyfarbovali omaľovánku obrazu Božieho Milosrdenstva, tiež boli obdarovaní cukríkom, na ktorom bola prilepená úloha, ktorú majú splniť a tak sa zdokonaľovať v konaní skutkov milosrdenstva. Starší žiaci vyplňovali osemsmerovku, a pýtali sa sestier na rôzne zaujímavosti zo života v ich komunite.  Nakoniec si všetci spoločne zaspievali pieseň „ Boh Ťa miluje“. Ďakujeme Bohu za nádherne prežitý deň v Jeho Milosrdenstve.