Správy ZŠ

Zber a triedenie odpadu

V rámci vlastivedy si žiaci 3. ročníka prakticky overili svoje vedomosti o zbieraní a triedení odpadu. Vyzbrojení rukavicami a vrecami na odpad vhadzovali jednotlivé druhy odpadu do príslušných farebne označených nádob. Svojou usilovnosťou a šikovnosťou sme  pomohli prírode a prispeli ku skrášleniu okolia našej školy.

Fotoalbum