Správy ZŠ

Vianočná akadémia


Dňa 13.12.2018 sa naša škola odela do vianočného tajomstva, v ktorom sme spolu s rodičmi prežili radostné chvíle z nádherných vystúpení detí a žiakov CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča. V úvode nás všetkých privítala pani riaditeľka. Každé z vystúpení bolo sprevádzané veľkým potleskom. V závere nám o. Rastislav Baka, duchovný správca našej školy, udelil požehnanie.

Fotoalbum