Správy ZŠ

Matik


Počas jesenných mesiacov naši dvaja žiaci riešili príklady jesennej časti korešpondenčného seminára MATIK. Patrik Barnišin sa v tejto celoslovenskej súťaži umiestnil na 14. mieste a Michal Iľkovič na 2. mieste. Odmenou im bude týždňové sústredenie v Danišovciach financované z projektu IT akadémia pre 21. storočie. Prajeme im naňom veľa zážitkov.