Správy ZŠ

„...a Slovo bolo u Boha.“

Dňa 26.11.2018 sa konal 3. ročník súťaže v prednese náboženskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha.“ Víťazky jednotlivých kategórií Anita Feková, Adela Cocuľová a Ester Fudalyová sa zúčastnia krajského kola v Humennom.

Žiaci našej školy opäť úspešne reprezentovali školu. Dňa 8. 12. 2018 sa víťazi školského kola súťaže kresťanskej literatúry „...a Slovo bolo u Boha“ zúčastnili v Humennom krajského kola. Víťazka 1. kategórie v prednese poézie Anita Feková sa umiestnila na 3. mieste. Srdečne blahoželáme.