Správy ZŠ

„Čítanie prvákom“

Najlepší čitatelia z 2., 3. a 4.ročníka sa v dňoch 27.-28.11.2018 zúčastnili akcie „Čítanie prvákom“, v rámci ktorej im čítali zo svojich obľúbených kníh. Prváci pozorne počúvali  svojich starších spolužiakov a po dočítaní porozprávali obsah vypočutej rozprávky. Neskôr, na hodine výtvarnej výchovy, preniesli vypočuté rozprávkové príbehy na papier.  Akcia bola jednou z aktivít vedúcich k posilňovaniu čitateľskej gramotnosti a kladnému vzťahu ku knihám, ktorý je aj v dnešnom pretechnizovanom svete veľmi potrebný.