Správy ZŠ

FIRST® LEGO® League (FLL)

FIRST® LEGO® League (FLL)

Program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia rôzne misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali.

Video