Správy ZŠ

Kino Scala - premietanie rozprávok


Žiaci 1.st.ZŠ sa dňa 9.10.2018 zúčastnili na premietaní animovaných rozprávok v rámci medzinárodneho festivalu animovaných filmov z celého sveta pre deti, XIV ročníka Bienále animácie Bratislava - BAB 2018. Po skončení premietania žiaci hlasovali o najlepší film, ktorý videli v rámci svojej návštevy filmového predstavenia a podľa toho bud udelená aj "Cena detského diváka".