Správy ZŠ

Deň jazykov na II. stupni

V roku 2001  bol 26. september Radou Európy a Európskou komisiou  vyhlásený za Európsky deň jazykov. Rôznymi aktivitami poukazuje  na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadruje podporu jazykovému vzdelávaniu.

Dňom, kedy sa žiaci II. stupňa našej školy pridali k tejto celoeurópskej  oslave, sa stal 3. október 2018.

Žiaci pracovali v piatich skupinách (podľa ročníkov) pod vedením svojich učiteľov.

Fotoalbum

V triede 5.A sa Deň jazykov  niesol v duchu cestovania a spoznávania kultúry, tradícií a jazyka krajín nie len v Európe, ale aj v Ázii a Amerike. Projekty, ktoré žiaci rozdelení do skupiniek, odprezentovali pred triedou, boli obohatené o scénky, v ktorých svojim spolužiakom predstavili špecifiká Talianska, Nepálu a USA. Každá krajina si pripravila ukážku jedla, ktoré ostatní spolužiaci mohli ochutnať. Skupinky mali pripravené hry a aktivity ako napríklad pexeso, maľovanie vlajok, či puzzle.

 Žiaci 6. ročníka mali možnosť zasúťažiť si a ich úlohou bolo vybrať si v jednotlivých skupinkách jednu krajinu, ktorá sa im páči a pripraviť aktivity typické pre túto krajinu – opísať pamiatky, jedlo, zvyky, tradície a prezentovať tieto aktivity ostatným žiakom. Žiaci si pripravili veľmi pekné prezentácie, divadielka, piesne a hymny jednotlivých krajín . V neposlednom rade nechýbali ani kvízy pre ostatných spolužiakov a pochúťky pre maškrtníkov, čiže jedlo typické pre danú krajinu. Okrem toho mali možnosť naučiť sa zopár  základných fráz po francúzsky a chorvátsky, ktoré si pre nich pripravili Bohdan a Fabiola. Žiaci teda spoznali krajiny ako Rusko, Taliansko, New Jersey, Kanada či Francúzsko a víťaznou sa stala skupinka dievčat, ktoré veľmi zaujímavým spôsobom prezentovali Francúzsko, za čo ich čakala sladká odmena.

Jedna skupina žiakov 7. ročníka si pripravila jazykovú havajskú kaviareň, kde predávala rôzne hispánske dobroty. Zároveň si precvičila jazykové znalosti a rozvíjala slovnú zásobu zo španielčiny. Druhá skupina žiakov robila plagát na tému "Španielsko a jeho kultúra" s presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia.

V triede 8.A sa žiaci rozdelili do štyroch skupín, ktoré predstavovali Rusko, Francúzsko, USA a Egypt. Pri každom stole  mali možnosť ochutnať špeciality z daných krajín - francúzske croissanty, syry s hroznom, palacinky, ktoré s mimoriadnou obratnosťou nakoniec upiekol Braňo, po tom, čo dievčatá nezvládli prepočet ostatných surovín na jedno kilo múky.

S džemom, nutelou a šľahačkou však chutili vynikajúco. Žiaci mali možnosť vidieť aj ruský boršč, aj keď len zatvorený vo fľaštičke.  Pri francúzskej skupine, dokonale zladenej aj v typickom oblečení,  si mohli všetci pozrieť prezentáciu francúzskych pamiatok, zahrať kvíz, naučiť sa pár slov či viet po francúzsky. Pri “americkom stánku”  si žiaci overovali  svoje znalosti z filmov v kvíze DC versus Marvell, ochutnávali wafle a iné gastronomické pochúťky. Najdlhšiu prezentáciu mala skupinka, ktorá prezentovala Egypt s jeho históriou i kultúrou. Kto pozorne počúval, nemal problém zodpovedať na súťažné otázky, ktoré nasledovali.

 

 

Práca v 9. ročníku sa niesla pod znamenitým názvom „ Štúr je cool... alebo švihák s dokonalou bradou, ktorý nás chcel odbremeniť od ypsilonu.“

Deviataci si svoj čas rozdelili do troch blokov. V prvom sa od p. učiteľky dozvedeli niečo o tom, ako náš spisovný jazyk vznikal, kde siahajú jeho korene, kedy sa v akých podobách používal, či dokonca to, kto doň zaviedol ypsilon.

V druhej časti s názvom „ Ohýbajme jazyk“ si žiaci zasúťažili.  Ich úlohou bolo náhodne vytiahnuté frazeologizmy popísať, pričom mali používať teoretické poznatky zo slovenčiny, ktoré doteraz nadobudli. Výhercami boli všetci, získali teda sladkú odmenu.

V poslednej časti si pozreli film True Štúr. „Prevádzačom“ príbehu je Samuel Hronský, fiktívna postavička, vďaka ktorej postupne odhaľuje mozaiku Štúrovho života. Informácie sú vo filme dávkované postupne, skladajú kapitoly. Hronský spovedá Štúrových spolupracovníkov, rodinu, známych i neznámych. Autori filmu sa opierali o archívne materiály. Žiaci sa tak dozvedeli, kým Štúr bol a možno i nebol.