Správy ZŠ

Deň jazykov na I. stupni

Európsky deň jazykov sa slávi dňa 26. septembra. Naša škola sa každoročne so žiakmi zapája do slávenia tohto dňa a iné to nebolo ani tento rok. Žiaci prvého stupňa tento sviatok oslávili 5. 10. 2018, kde sa oboznámili s kultúrou nárečí, konkrétne zemplínskeho a šarišského. Prostredníctvom aktivít spoznávali tradičné jedlá ako orechovníky, kakaovníky, či makovníky. Dievčatá s veľkou radosťou vyskúšali kroje a povykrúcali sa pri ľudovej hudbe, ktorá rozveselila nejednu detskú dušičku. Spoločne spoznali aj obľúbenú detskú ľudovú hru Slepá baba.

Fotoalbum
         

Druháci v rámci európskeho dňa jazykov spoznávali svetovú hudbu od známych súčasných či minulých interpretov. Produkcia hudby bola spestrená zaujímavosťami zo života konkrétnych interpretov.

          Obe tretiacke triedy sa venovali svetovej literatúre. Niektoré známe diela čítali v ich pôvodnom jazyku. Taktiež sa oboznamovali so životmi autorov cez zaujímavé príbehy a historky.

          Trieda štvrtákov tak ako aj triedy prvákov tento sviatok oslávili regionálne, konkrétne regiónom Spiša. Žiaci priniesli tradičné spišské jedlá ako kapustníky, džatky a posúchy. Dve žiačky si pripravili goralské piesne. V závere dňa si žiaci nakreslili chlapčenský a dievčenský goralský kroj.         

          Tohtoročný európsky deň jazykov máme úspešne za nami. Aj keď tento sviatok slávime každoročne zdá sa, že je to nevyčerpateľná studnica nápadov, ako oboznámiť žiakov s inými kultúrami a tradíciami, možno nie až tak nám vzdialenými.