Správy ZŠ

Deň s Bibliou

V pondelok, 4.4.2016, sme v našej Cirkevnej základnej škole prežívali Deň s Bibliou. Mottom tohto podujatia bol citát zo Starého zákona: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch “. (Ž 119,105)

Počnúc  prvou  vyučovacou hodinou prichádzali žiaci jednotlivých tried – od I. A až po VI. A – do kaplnky vždy na jednu hodinu spolu s triednymi učiteľmi, respektíve vyučujúcimi.
Čítali Evanjelium  sv. Jána...  
Fotoalbum

Prvákom čítala Božie slovo p. učiteľka, v ostatých triedach sa zapojili žiaci. Čitanie a počúvanie slov evanjelia bolo občas prepletené piesňami, otázkami a odpoveďami  či objasnením prečítaného textu.

Veríme, že čítanie Božieho slova všetkých povzbudilo, obohatilo a možno motivovalo k osobnému čítaniu sv. Písma aj tých, ktorí ho nečítajú.