Správy ZŠ

SPOZNÁVANIE ŠPANIELSKEJ KULTÚRY

Znalosť cudzieho jazyka je pre mladého človeka bezprostredne dôležitý, preto sme na hodiny španielskeho jazyka pozvali Laru Blanco Fernández z Galície. Lara nám predstavila Španielsko, jeho kultúru a tradície. Hlavne sa zamerala na svoje rodné mesto Santiago de Compostela, ktoré je jedným z najvýznamnejších katolíckych pútnických miest na svete (Camino de Santiago). V 9. storočí tu boli objavené pozostatky svätého Jakuba.
Žiaci boli v kontakte so „živým“ jazykom a nadobudli nové vedomosti, poznatky prostredníctvom osobných skúseností. Natoľko upútaní španielskym temperamentom a kultúrou sú odhodlaní navštíviť túto úžasnú krajinu.