Správy ZŠ

Duchovná obnova

V dňoch 23. a 24. mája 2018 sa druhostupniari  (5., 6., 7., 8. roč.) Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove zúčastnili duchovných cvičení. Miestom načerpania duchovných síl  bol Gréckokatolícky kňazský seminár bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Spoločne strávené dvojdnie bolo naplnené spevom, modlitbami molebenu, akatistu, svätými liturgiami či katechézami otca Rastislava Baku, duchovného správcu školy. Do programu sa zapojili aj bratia bohoslovci, ktorí si pre žiakov pripravili práce v skupinkách. Súčasťou bola aj prezentácia filmu Nebo nie je výmysel.  Samozrejme, nechýbali ani športové aktivity na tamojšom ihrisku. Nádhernú atmosféru týchto dní umocňovalo aj príjemné a útulné prostredie kňazského seminára.