Správy ZŠ

Žilina

Záver školského  roka je charakteristický aj tým, že žiaci sa so svojimi pedagógmi zúčastňujú rôznych výletov a exkurzií. 5. júna sa naši siedmaci a ôsmaci vybrali do Žiliny. Navštívili tam krásny Budatínsky zámok a poprezerali si historické námestie.  Hlavným bodom programu bola návšteva najstaršieho bábkového divadla na Slovensku, ktoré sídli práve v tomto meste. Žiaci sa zúčastnili predstavenia Trasená hus, po ktorom im domáca bábkoherečka Anička urobila prehliadku bábok – od najstarších, tradičných, po najnovšie, najmodernejšie bábky.  Porozprávala im , na akom princípe funguje divadlo, ako sa rodia predstavenia a žiakom ukázala  aj zákulisie.